Chemicko fyzikálne vlastnosti prostredí, v ktorých je možné použiť antikorózne nátery:
 

Odolnosť voči vode:
- v plnom rozsahu pH
- nátery do trvalého ponoru v pitnej vode
- nátery v odpadových vodách
- vodné sedimenty z ropy
- odolnosť v trvalom ponore

Odolnosť voči chemikáliam:
- v plnom rozsahu

Odolnosť voči oteru:
- veľmi dobrá

Odolnosť voči rozpúšťadlám:
- podľa špecifikácií

Rozsah teplôt:
-50°C až 680°C