Shoprimery
- dielenský náter (dočasná ochrana počas transportu)
- dočasná ochrana otryskanej ocele

Základné nátery
- základný náter na otryskanú oceľ
- ochrana interiérov nádrží na chemikálie (pH 6-10)
- základný náter na pozink, hliník, polyester
- penetračné nátery (betón atď)
- kotviace nátery na povrch zink silátu
 
Špeciálne nátery
- konštrukcie trvalo pod vodou
- čističky odpadových vôd
- konštrukcie trvalo zakopané v zemine

Mastiky
- trvalý ponor vo vode - balastné nádrže, trvalá kondenzácia, sladká a slaná voda
- nátery tolerujúce nižší stupeň prípravy povrchu

Vrchné nátery
- vrchné nátery na oceľ, betón, pozink a iné
- nátery vyžadujúce vysoký lesk v rôznych klimatických podmienkach
 
- nátery v extrémnych atmosferických podmienkach
- ropné a chemické nádrže, technológie, potrubia, súčiastky strojov