- náter odvetracích komínov Slovalko Žiar nad Hronom
- náter ropných zásobníkov pre Transpetrol Tupá
- náter oceľových konštrukcií pre EFPA Slovnaft a.s.
- náter pylónu na moste cez Labe v Ústí nad Labem
- čistenie povrchu ropných zásobníkov a montáž nápisov pre Slovnaft a.s. Bratislava
- generálna oprava povrchu mostového žeriavu Prístav Bratislava
- vyhnívacie nádrže na čističke odpadových vôd Petržalka
- náter oceľovej konštrukcie zimného štadiónu v Skalici