Technológia závisí od druhu zvoleného náteru, je možné použiť nasledovné technológie:
 
- vysokotlakové bezvzduchové striekanie
- striekanie pomocou stlačeného vzduchu
- ručné nanášanie (štetec, valec)
- možnosť aplikácie aj pri znížených teplotách (winter verzia náteru)
 
 
- otryskanie kremičitým pieskom PBT 1 na Sa 1 až Sa 3
- mechanické očistenie v rozsahu St 2 až St 3
- možnosť prispôsobiť normám SIS 055900-1967 a SSPC
- možnosť voľby drsnosti povrchu